Tankefeltterapi (TFT) er en terapiform som kombinerer avanserte spørreteknikker med Østens kunnskap om kroppens energibaner (meridianer).

I akupunktur punkterer man punktene med nåler, mens i akupressur presser man mot de samme punktene med vedvarende trykk. I TFT bruker man lett finger-banking mot samme punktene. Den fysiske stimuleringen er altså en variant av akupressur.
Det antas at alle hendelser i livet som fører til spennings tilstander kan være opphav til følelsesmessige problemer.

For å nå inn til disse, som for eksempel hodepine, fobier, angst, uro, sorg, traumer og smerter må man avdekke og aktivere den problematiske følelsen, for deretter å stimulere bestemte punkter i bestemte rekkefølger.

Selve terapien er altså en stimulering av et energisystemet mens en uønsket følelse er aktiv. Dette fører til, ifølge pasientene, at den uønskede følelsen dempes i intensitet eller fjernes. Stimuleringen av energi punktene antas å sette i gang et indre reparasjons system for uønskede følelser/blokkeringer. Disse følelsene kan være irrasjonelle i seg selv (eks. fobier) eller irrasjonelle i sin intensitet (eks. sterk angst flere tiår etter en traumatisk hendelse).

TFT er også en selvhjelps metode eller et mestrings verktøy, og vi vektlegger betydningen av at man selv lærer de korrekte metodene for behandling, til selvhjelp utenom behandlings timene når problematiske følelser oppstår.
TFT er til hjelp mot de ubehagelige følelsene , er ikke en vaksine mot livet og heller ikke en erstatning for lege og medisinsk hjelp ved sykdom.
Mer info